20.03.2018 13:48
::Atatürk::
Das Leben von Atatürk
Chronologie
Aussagen
Man Sagt Über Atatürk
Anıtkabir
Atatürk's Musikauffassung
Meb Atatürk
Üye Kayıt İstatistikleri
Kayıtlı: 18703

Bugün: 7
Dün: 29
Bu Hafta: 12
Bu ay: 222
Bu yıl: 970
Yeni Kullanıcı : cvxzzfzefyp
Çevrimiçi Kullanıcılar
Çevrimiçi Ziyaretçiler: 1

Çevrimiçi Üyeler: 0

Toplam Üye Sayısı: 13,422
En Yeni Üye: alpgok1968
Ana Menü
Flash Dil Oyunları
Ana Sayfa
Downloads
Linkler
Resim Galerisi
Sık Sorulan Sorular
Almanya Haritası
::Planlar::
İlköğretim Yıllık Planlar
İlköğretim Günlük Planlar
Lise Yıllık Planlar
Lise Günlük Planlar
::Soru Bankası::
Soru Bankası İlköğretim
Soru Bankası Lise
KPDS - KPSS
ÜDS
YDS
SBS
AİO ve AÖL
::Dosyalar::
Arbeitsblätter
Dokümanlar
Zümreler
Öğretim Programları
Yönetmelikler
Ders Kitapları
E-Kitap
Sketche
Programlar
::DaF::
Online Übungen
Online Adjektive Lernen
::Sizde Katılın::
Sık Kullanılanlara Ekle
Sitemizi Tavsiye Ediniz
::Haber::
Son Dakika
Eğitim Haberleri
Emek Haberleri
Almanya Canlı Radyo
Die Deutsche Zeitungen

Sudoku Oyna
Almanca Dersler
Almance Video Kursu
canoo.net
canoo.net
Duden Online
Duden
Online Wörterbuch
Tıklayınız
Sunular İçin Tıklayınız
Tıklayınız
Sunular İçin Tıklayınız
Das Zitat des Tages
Das Zufallszitat
En Son Makaleler
DaF ist spitze!
Rotkäppchen und der ...
Roland und der Drache
Hänsel und Gretel
Herr Johns
RSS Yayın
RSS - Weblinkleri
RSS - Makaleler
RSS - Haberler
RSS - Programlar
Security System 1.8.3 © 2006 by BS-Fusion Deutschland
DaF
Almanca :: Grammatik :: Starker und Unregelmaessiger Verben
STARKER UND UNREGELMASSIGER VERBEN
(KUVVETLİ VE DÜZENSİZ FİİLLERİN LİSTESİ)


INFINITIV PRATERİTUM P. PERFEKT ANLAMI
backen/bäckt buk, backte hat gebacken fırında pişirmek
befehlen/befiehlt befahl hat befohlen emretmek
beginnen begann hat begonnen başlamak
beissen biss hat gebissen ısırmak
bergen/birgt barg hat geborgen kurtarmak
bersten/birst barst ist geborsten patlamak, yarılmak
beweisen bewies hat bev/iesen ispatlamak
bev/erben / bevvi rbt bev/arb hat beworben başvurmak
biegen bog hat gebogen bükmek
bieten bot hat geboten sunmak
binden band hat gebunden bağlamak
bitten bat hat gebeten rica etmek
blasen/blâst blies hat geblasen üfürmek
bleiben blieb ist geblieben kalmak
erbleichen erblich ist erblichen solmak
braten/brât, (bratet) briet hat gebraten kızartmak
brechen/bricht brach ist gebrochen kırılmak
brennen brannte hat gebrannt yanmak
bringen brachte hat gebracht getirmek
denken dachte hat gedacht düşünmek
dingen dang hat gedungen ücretle almak, tutmak
dreschen/drischt drosch hat gedroschen harman dövmek
dringen drang ist / hat gedrungen zorlanmak
dünken/es dünkt mich mich deuchte hat gedeucht öyle gelmek
dürfen/darf durfte hat gedurft izinli olmak
empfehlen/empfiehlt empfahl hat empfohlen tavsiye etmek
erschrecken/erschrickt erschrak hat erschrocken korkutmak
essen/isst ass hat gegessen yemek
fahren/fâhrt fuhr ist/hat gefahren gitmek, sürmek
fallen/fâllt fiel ist gefallen düşmek
fangen/fângt fing hat gefangen yakalamak
finden fand hat gefunden bulmak
fliegen flog ist/hat geflogen uçakla gitmek, uçmak
fliehen floh ist geflohen kaçmak
fliessen floss ist gef lossen akmak
fressen/frisst fraβ hat gefressen (hayvan için) yemek
frieren fror hat gefroren üşümek
gebären/gebiert gebar hat geboren doğurmak
geben /gibt gab hat gegeben vermek
gedeihen gedieh ist gediehen gelişmek

INFINITIV PRATERİTUM P. PERFEKT ANLAMI
gehen ging ist gegangen gitmek
gelingen/es gelingt gelang ist gelungen başarmak
gelten/es gilt galt hat gegolten geçerli olmak
genesen/genest genas ist genesen iyileşmek
geniessen genoss hat genossen tadını çıkarmak
geschehen/es geschieht geschah ist geschehen meydana gelmek
gewinnen gewann hat gewonnen kazanmak
giessen goss hat gegossen dökmek
gleichen glich hat geglichen benzemek
gleiten glitt ist geglitten kaymak
graben/gräbt grub hat gegraben kazmak
greifen griff hat gegriffen tutmak, sarılmak
haben hatte hat gehabt sahip olmak
halten/hält hielt hat gehalten tutmak
hängen/hängt hing hat gehangen asılı durmak
heben hob hat gehoben kaldırmak
heissen hiess hat geheipen adlandırmak
helfen/hilft half hat geholfen yardım etmek
kennen kannte hat gekannt tanımak
klimmen klomm ist geklommen tırmanmak
klingen klang hat geklungen zil çalmak
kneifen kniff hat gekniffen çimdiklemek
kommen kam ist gekommen gelmek
können/kann konnte hat gekonnt yapabilmek
laden/ladt (ladet) lud hat geladen yüklemek
lassen/lässt liep hat gelassen bırakmak
laufen/läuft lief ist gelaufen koşmak
leiden litt hat gelitten acı çekmek
leihen lieh hat geliehen ödüne vermek
lesen/liest las hat gelesen okumak
liegen lag hat gelegen (yatık) durmak
erlöschen/erlischt erlosch/erlösch ist erloschen/ hat gelöscht sönmek, bitmek
lügen log hat gelogen yalan söylemek
mahlen mahlte hat gemahlen öğütmek
meiden mied hat gemieden kaçınmak
melken molk hat gemolken sağmak
messen/misst maβ hat gemessen ölçmek
müssen/muss musste hat gemusst mecbur olmak
nehmen/nimmt nahm hat genommen almak
nennen nannte hat genannt adlandırmak
pfeifen pfiff hat gepfiffen ıslık çalmak
preisen pries hat gepriesen övmek
quellen/quillt quoll ist gequollen fışkırmak

INFINITIV PRATERİTUM P. PERFEKT ANLAMI
raten/rät riet hat geraten öğüt vermek
reiben rieb hat gerieben sürmek, oğuşturmak
reıssen riss hat/ist gerissen yırtmak, parçalamak
reiten ritt hat/ist geritten ata binmek
rennen rannte ist gerannt koşmak
riechen roch hat gerochen kokmak
ringen rang hat gerungen güreşmek
rufen rief hat gerufen çağırmak
salzen salzte hat gesalzen tuzlamak
saufen/säuft soff hat gesoffen (aşırı) içmek
saugen sog hat gesogen emmek
schaffen schaffte, schuf hat geschafft, hat geschaffen yaratmak
schallen schallte, scholl hat geschallt, ist geschollen çınlamak, yankılanmak
scheiden schied hat/ist geschieden ayırmak (boşamak)
scheinen schien hat geschienen görünmek, parlamak
scheren/schert schor hat geschoren ilgilendirmek
schieben schob hat geschoben itmek, kaydırmak
schiessen schoss hat geschossen ateş etmek, vurmak
schlafen/schlâft schlief hat geschlafen uyumak
schlagen/schlâgt schlug hat geschlagen vurmak, dövmek
schleichen schlich ist geschlichen sokulmak, yanaşmak
schliessen schloss hat geschlossen kapatmak
schlingen schlang hat geschlungen sarmak, yutmak
schmeissen schmiss hat geschmissen atmak, fırlatmak
schmelzen/schmilzt schmolz hat/ist geschmolzen erimek
schneiden schnitt hat geschnitten kesmek
schreiben schrieb hat geschrieben yazmak
schreien schrie hat geschrien bağırmak
schreiten schritt ist geschritten kavga etmek
schweigen schwieg hat geschwiegen susmak
schwellen/schvvillt schwoll hat geschwollen şişmek
schwimmen schwamm hat/ist geschwommen yüzmek
schwinden schwand ist geschwunden azalmak
schwingen schwangen hat geschwungen sallamak, titremek
schwören schwor, schwur hat geschworen yemin etmek
sehen/sieht sah hat gesehen görmek
sein/ist vvar ist gevvesen olmak
senden sandte hat gesandt göndermek
singen sang hat gesungen şarkı söylemek
sinken sank ist gesunken batmak

INFINITIV PRÂTERİTUM P. PERFEKT ANLAMI
sinnen sann hat gesonnen düşünmek, tasarlamak
sitzen sap hat gesessen oturmak
spalten spaltete hat gespalten yarmak, ayırmak
speien spie hat gespie tükürmek, püskurmek
sprechen/spricht sprach hat gesprochen Konuşmak
springen sprang ist gesprungen sıçramak
stecken stack hat/ist gesteckt sokmak
stehen stand hat gestanden ayakta durmak
stehlen/stiehlt stahl hat gestohlen çalmak
steigen stieg ist gestiegen yükselmek
sterben/stirbt starb ist gestorben ölmek
stinken stank hat gestunken kötü kokmak
stossen/stösst stiess hat gestossen çarpmak
streiten stritt hat gestritten kavga etmek
tragen/trâgt trug hat getragen taşımak
treffen/trifft traf hat getroffen buluşmak, raslamak
treten/tritt trat hat/ist getreten ayak basmak
trinken trank hat getrunken içmek
tun/tut tat hat getan yapmak, etmek
vergessen/vergisst vergass hat vergessen unutmak
verlieren verlor hat verloren kaybetmek
verschwinden verschwand ist verschwunden yok olmak
verzeihen verzieh hat verziehen bağışlamak
wachsen/wâchst wuchs ist gewachsen büyümek, yetişmek
waschen/wâscht wusch hat gevvaschen yıkamak
weben/webt wob hat gevvoben örmek, dokumak
wenden wandte (wendete) hat gewandt çevirmek
werben/wirbt warb hat geworben reklam yapmak
werden/wird wurde ist geworden olmak
werfen/wirft warf hat geworfen atmak
wiegen wog hat gewogen tartmak
wissen/weiss wusste hat gewusst bilmek
ziehen zog hat/ist gezogen çekmek
zwngen zwang hat gezwungen zorlamakYazar TUTOR - 23.12.2008 22:59 · 0 Yorum · 5548 Okunma · Yazdır
Yorum
Henüz yorum yazılmamış.
Yorum yaz
Yorum göndermek için lütfen üye girişi yapın.
Oylama
Sadece üyeler oylayabilir.

Oy verebilmek için lütfen üye olun ya da üye girişi yapın.

Henüz bir oylama yapılmamış.
Üye Girişi
Kullanıcı Adı

ParolaHenüz Üye Değil Misiniz?
Buraya Tıklayarak Üye Olabilirsiniz.

Parolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın

Sunular Bulutu
Conjugation 1, Im Klassenzimmer, Spielsachen, Das Alphabet, Nach Haus zu Haus, İsmin Halleri, Wiederholungen, Kelime Ezber ve Test Programı 1.6, Kontinente und Tiere, 10.Sınıf Unsere Meinung Sunu
::DUYURU::
Öğretim Programlarının Uygulanmasına ilişkin duyuru.
Kısa Mesajlar
Mesaj göndermek için giriş yapmalısınız.

asd
22.01.2018
e müfredatta yıllık plan yapan arkadaşlar var mı.

onesoul
19.09.2017
schritt für schritt kitabının ses dosyasını gönderebilir misiniz? lütfen

metix
17.09.2017
yds ye giren arkadaşlar bilgi paylaşabilir mi

tuncay
07.09.2017
Arkadaşlar Wie Bitte ve Kugel kitaplarına uygun yıllık plan 9,10,11 gönderirseniz çok sevinirim . Teşekkürler

dtsch
06.09.2017
Katılıyorum zeynep6666 hocam

Sayfa oluşturulma süresi: 0.32 saniye Anasayfa - Arama - Iletisim - Tavsiye Et - Site Haritasi - Yukari 6,790,283 Tekil Ziyaretçi